Redactie-adres

WAT?!-redactie
Postbus 753
8000 AT Zwolle
Telefoon: 038-4222526
E-mail: wat@mobiel-pleegzorg.nl

 

Uitgever

Stichting Mobiel
Postbus 753
8000 AT Zwolle
E-mail: administratie@mobiel-pleegzorg.nl

 

Adreswijzigingen

Adreswijzigingen kunnen worden doorgegeven aan
de abonnementenadministratie van stichting Mobiel.
Dat kan op twee manieiren:
• per telefoon (038) 422 25 26
• per e-mail; administratie@mobiel-pleegzorg.nl.

 

Abonnementsprijzen

Abonnementsprijs
€ 12,45 per jaar (zes nummers: vier gedrukte en twee online)
Losse nummers
€ 2,10

Combinatie-abonnement met het tweemaandelijks tijdschrift Mobiel
Mobiel is een tijdschrift voor pleegouders, dat eveneens zes keer per jaar verschijnt (vier maal gedrukt en twee maal online)
€ 28,50 per jaar.
Bij een combinatie-abonnement worden WAT?! en Mobiel in éen pakket bezorgd.
www.mobiel-pleegzorg.nl

 

Beëindiging van het abonnement

Beëindiging van het abonnement kan schriftelijk tot uiterlijk twee maanden
voor afloop van het lopende abonnementsjaar.
Bij niet tijdige opzegging wordt het abonnement automatisch met een jaar verlengd.

Privacy

 

Fotografie

Er is niet altijd een relatie tussen de afgebeelde foto’s en de personen die op deze website en in artikelen worden genoemd.

Anoniem

Verhalen op deze site en in de WAT?!-krant worden soms, op verzoek, anoniem gepubiliceerd. Namen zijn dan alleen bekend bij de redactie. De WAT?! -redactie garandeert dat jouw gegevens, zoals naam en adres, niet aan derden worden doorgegeven, in welke vorm dan ook.