WAT?! is de WAT?!

De WAT?! is de enige echte eigen krant van en voor jongeren met een ander thuis.
Voor jou dus, als je bij familie, bekenden of in een pleeggezin woont.
En voor jou, als jij een pleegbroer of -zus hebt die bij jou woont.
Kortom, de WAT?! is er voor pleegkinderen en kinderen van pleegouders.

De WAT?! is gaat over ervaringen en wordt gemaakt door jongens en meiden van 13-20 jaar
die zelf in een pleeggezin wonen. Met zijn twaalven vormen zij de redactie, die onder begeleiding staat van een volwassen hoofdredacteur. Vanuit hun eigen ervaringen met pleegzorg brengen de jongeren thema's in en bepalen zij waarover de WAT?! moet gaan. De WAT?! is een onafhankelijk tijdschrift. Dat betekent dat niemand anders dan de jongeren zelf bepalen wat er geschreven wordt.

De WAT?!-redacteuren houden overal in het land interviews met jongeren in pleeggezinnen.
Ook schrijven zij zelf stukjes over hun eigen ervaringen met pleegzorg.
Daarnaast volgt de redactie de actualiteit. Zo nodigen we wel eens gastsprekers uit en discussiëren
we over alles wat er beter kan en moet in pleegzorg. Als we de kans krijgen, interviewen we politici.
En af en toe spreken we een BN-er die iets met pleegzorg heeft. En natuurlijk volgen we het laatste nieuws over maatregelen ter verbetering van de situatie van jongeren in pleeggezinnen

Ons motto? De stem van jongeren in pleeggezinnen moet gehoord worden!
Ons doel? Ervaringen delen, herkenning en erkenning.

WAT Duinrell 051116

De WAT?!-redactie in actie bij Pleegzorgweekend in Duinrell, 5 november 2016